Bokmerker

• finnmark under krigen. men også før april dagene i 1940 og gjenreisinga, samt den kalde krigen. bilder fra finnmark før-under og etter krigen. hvordan det så ut dengang da. • origo.no