Fotominner fra Berlevåg under krigen

Tobakkskvoten
Det var ikke lett å være nikotinhungrig under okkupasjonen. Det var slutt på fritt salg av tobakksvarer fra 1. juli 1942; man registrerte seg da som fast kunde i et utsalg: sigarettkvoten var 160 pr. måned for menn, halvparten for kvinner. Fra 1. juli 1943 ble kvoten redusert til to pr. dag for menn – halvparten for kvinner. Fra mars 1944 fikk en mann bare èn sigarett pr. dag; kvinnene kunne bare røyke annenhver dag.

Fotografiet under er tatt i Berlevåg på nyåret 1944, og viser sammenstimling av kvinner og menn foran stedets sigarettutsalg ved åpning for salg av rasjoner.

Foto: Soldat tilh. 2./Fest.Inf.Btl. 662, arkiv Rune Rautio

Russevillaen
Russevillaen var et spesielt og vakkert hus, av mange ansett som det vakreste i Berlevåg. Det stod opprinnelig i Boris Gleb i Pechenga, men ble kjøpt av Statens Havnevesen og flyttet til Berlevåg for å fungere som bolig for ingeniører i forbindelse med havneutbyggingen omkring 1920. Senere flyttet også legefamilien Thomassen inn. Under krigen ble huset benyttet av tyskerne, som brente det sammen med resten av bygda da de trakk seg tilbake høsten 1944.

Se og hør den interessante historien om Russevillaen på Digitalt Fortalt: http://www.sffarkiv.no/webdb/fileStream.aspx?fileName=dbatlas_leks\FIdf-116013\kvalitet4\FIdf-116013.87026.wmv

Russevillaen i Berlevåg fotografert på nyåret 1944 av en soldat tilh. 2./Fest.Inf.Btl. 662, arkiv Rune Rautio

Tysk feltbakeri
I tidsrommet senhøsten 1943 – ettervinteren 1944 ble det tyske nærforsvaret av Berlevåg ivaretatt av 2. kompani av Festningsinfanteribataljon 662. For å sikre soldatene forsyninger av ferskt brød og bakervarer ble det etablert et feltbakeri i lokalene til en dagligvarehandel i bygda. På fotografiet under ser vi de tyske bakerne på yttertrappen til forretningsbygget en gang på førjulsvinteren 1943 eller nyåret 1944. En guttunge benytter også anledningen til å bli foreviget i det han passerer på en spark.

Foto: Soldat tilh. 2./Fest.Inf.Btl. 662, arkiv Rune Rautio

Vist 758 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Legger linken om Russevillaen klikkbar her.

Annonse

Nye bilder