General Fleischer

Norges største general, ja det hevder svært mange at Carl Gustav Fleischer var.
Generalmajor Torkel Hovland ( f 1935 ) tidligere sjef for 6. divisjon, har tjenestegjort i Forsvarets e-tjeneste, Nato, Lundkommisjonen og nå forfatter.
Hans glimrende bok om generalen som var en hårbredd unna å gi tyskernes første nederlag er verd hver krone. Avisen Nye Troms v/ Sverre Monssen skrev da den ble utgitt: …." ei kruttønne av ei bok, der mange må stå til rette. Forfatteren tar ikke med silkehansker verken på Regjeringen Nygaardsvold eller general Otto Ruge ".
Generalen, nedbrutt av at han ble behandlet så dårlig, skjøt seg i Ottowa, Canada like før jul 1942
Rolv Thorkildsen skrev satte diktet inn i Morgenbladet på 5 års dagen for Fleichers død:

Vist 654 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Hentet ut fra en annen tråd:Til Gunnar B. som skriver:
“Etter at stortinget besluttet å ta fra oss tennstempel og beredskapsammunisjon er vi i samme situasjon som 9.april 1940, da soldatene på Gimlemoen fikk utlevert våpen uten sluttstykker, disse var lagret på et helt annet sted.”
De militære var på den tid livredde for at arbeiderklassen skulle få tak i våpnen og bruke de. Det var etter en Quisling forordning fra den tiden han var forsvarsminister i 1931-33. Da 9.april kom oppdaget de at ikke bare Kragenes sluttstykker som var plassert langt unna våpnene, men også i artilleriet opplevde de det samme.
Offiserskorpset før krigen var særdeles Tysklands vennlige og var ivrige motstandere av den lovlig valgte regjering. Mange av offiserskorpset hadde sin utdanning fra Tyskland på 1920-30 tallet og var særdeles sympatisk innstillet ovenfor nazismen og Tyskland.
Halvparten av det høyere befalet i den norske hær havnet da i tysk eller NS sin tjeneste ila krigen.
Dette er en av de helt store og vesentlige spørsmål i forbindelse med krigen.

Bengt Rønning
for 22 timer siden Bra! fra Arne Olav Wahl, Gunnar Bolle og Peter Pann

Den siste setninga di, Bengt, var mektig og ruvande: dei vesentlege spørsmåla i samband med krigen 1940-45!
Då slår det meg med ein gong eit av hovudspørsmåla for oss nordlendingar: Kva var det som hende med generalmajor Fleicher som i 1940 var kommanderande general. Han hadde mobilisert 6.divisjon i Finnmark, var sjølv i Vadsø 9.april, og var militært ansvarleg for bjørnefjelloperasjonen. Altabataljonen og deler av Varangerbataljonen besegra tyskarane som dei einaste i Europa på den tida. Fleicher hadde heilt andre planar enn det som då hende. Og i ettertid er han den mest bortgøymde offiser i Noregs land!

oddvar støme

Eg har lese bøkene til Nygaardsvoll frå tida i England, og han er djupt såra og vonbroten over den framferda han møter frå mange av regjeringsmedlemene, bl.a Trygve Lie. Eksplititt nemner han flyturen til Moskva der regjeringa skal forhandle om Svalbard og Finnmark etter krigen. Det var plass i flyet til alle som ynskte å vere med, men til han som regjeringssjef var det umogleg å få vere med! Ein kan berre tenkje seg til kva Gubben måtte gjennomgå både i London og i tida etter krigen. At Ap kunnne behandle Gubben så sjofelt, er enno i dag uforståeleg!

JA behandlingen av Fleicher er forferdelig, en patriot og hedersmann, ingen har beskrevet han bedre enn Eystein Eggen i boken " Generalen " Aschehough forlag, litt om boken, scroll litt ned siden http://www.volapuk.no/litt/E_Eggen/Dokus_gimle20.htm og noen av de neste sidene.

Eggen bruker ikke Fleichers navn i boken siden den er en dikterisk hyllest til mannen, utenpå er det bilde av hans ekte uniform. Den er ufattelig spennende og uhyre velskrevet. Anbefales!

Annonse

Nye bilder