Nazister på Russlandstur

De fleste som leser her inne vet vel at tyskerne ikke gikk av veien for å samarbeide med sovjetmakta. De vet vel og at tyskerne hadde en operativ marinebase på Kolahalvøya. Men jeg tenkte det nå er på tide å sikre litt bevismateriale.
Det derer ser på bildet er den tyske hvalfangeren “Jan Wellem” som opererte fra Litsafjorden fra og med februar 1940.

Det fant jeg på et svensk militærhistorisk forum, noen detaljer her :

“Den 20 januari 1940 lämnade fraktfartyget Jan Wellem Kiel med drivmedel åt den tunga kryssaren Admiral Hipper, så att denna skulle kunna fortsätta operera kring Spetsbergen i ytterligare tre månader, samt för fyra månaders tyska ubåtsoperationer i regionen. Med förrättat ärende anlöpte Jan Wellem – inklusive mellan 60000 och 80 000 dagsransoner med proviant – åt den isolerade tyska garnisonen i Narvik. Att Stalin verkligen stod på Hitlers sida i invasionen av Norge bekräftas av noteringar i det tyska utrikesministeriet enligt vilka utrikesminister Molotov ”önskade Tysklandfullständig framgång” i operationen mot Norge. ”Bas Nord” den 4 februari. Men detta fartygs viktigaste insats blev dess understöd åt invasionen av Norge. Innan Jan Wellem på grund av det utsatta läget fick lov att borras i sank av sin egen besättning hade hon tankat tyska jagare och lastat av 500 ton förnödenheter”

Vist 419 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Litt om Basis Nord her og fra wikipedia her – se også bilde hvor fabrikkskipet Jan Wellem ligger på grunn i Narvik!

Annonse

Nye bilder