Kirkenes

På vår årlige tur i Berlin blir det gjerne til at jeg kikker i husets bibliotek. Vi leier leilighet i Berlin og bor stort sett på samme sted hvert år. Denne gangen fant jeg ei lita bok med dikt og tegninger i bokskapet som var av interesse.

Tekstene var skrevet av Flieger Philipp Krämer og tegningene var av Flieger J Heinrich Höhl og Funker Albert Richter.
Det lille heftet var utgitt av Luftgaukommando Norwegen i 1941.

Det var også en dedikasjon i boka som noen sikkert greier å tyde – ganske spesielt å finne en slik bok så mange år etter krigen.
Personene nevnt over hadde tydligvis en sterk tilknytning til Kirkenes og spørsmålet blir da hvordan gikk det med med?

Vist 283 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Takk for et interessant innlegg! Ja, at mange soldater som på en eller annen måte var i tjeneste i Finnmark og Norge fikk et spesielt forhold til det geografiske området de var i, finnes det mange eksempler på.
Den håndskrevne teksten er litt vanskelig å tyde, men det står vel noe sånt som: " Til minne om felles “kampdager” på Prestøy (Prestøya ved Kirkenes, min anm.) i Ishavet. Så kommer forkortelsen s/l (hvis det er det som står der). Det vet jeg ikke hva betyr. Neste ord kan være “kamerat” (Kamerad). Så en preposisjon “an” eller “am” , som kan bety ved eller på. Det neste ordet kan være et sted eller lignende, og så navnet Alfred (og dermed IKKE fra en av tegnerne, Albert Richter!)
Ved å søke på navnene på internett, kommer stort sett boka opp som resultat, så jeg vet (ennå) ikke noe om personene. Flere eksemplarer av boka er til salgs på bl.a. Amazone.

Jeg tar det for gitt at det er samme leilighet som vi også har leid, Otto?

Slik er det Bengt, bokskapet til eieren av denne leiligheten inneholder svært mye interessant stoff om forholdene mellom Norge og Tyskland de siste 100 årene.

Annonse

Nye bilder