Viser arkivet for november, 2013

Flyvraket ved Falkefjellet

Messerschmitt Bf 110. Kilde: Bundesarchiv, Bild 101I-649-5370-41, fotograf Hausmann.

I Finnmarken lørdag 23. november kunne en i en artikkel av Otto H. Næsgård Andersen lese om et tysk flyhavari ved Falkefjellet . På et tokt 4. mai 1943 kom flyet inn i snøbyger, i den dårlige sikten kom flygeren for nær bakken og flyet, en tomotors Messerschmitt Bf 110, fikk en ufrivillig buklanding.Besetningen på to overlevde den røffe landingen og ble reddet ned fra fjellet. Flyet lå for langt fra vei til å kunne berges, og ble senere på sommeren sprengt av tyskerne.

Les mer…

Soldatene feirer 17.mai i Båtsfjord og et sprengt fyr på Nordkynn

Norske soldater sitter på en trapp i Båtsfjord. Soldatene sitter sannsynligvis på trappa til Havlyfiskerhjem. Bildet er sannsynligvis tatt i mai 1945. De som er avbildet er mest sannsynligvis de som deltok i kampene mot tyskerne på Sørøya i mars 1945.

Norske soldater utenfor Havly i Båtsfjord. Bildet er som sagt sannsynligvis tatt 17.mai 1945. På bildet kan man se at de norske soldatene både består av menn og kvinner.

Norske soldater. Det sprengte fyret på bildet har likhetstrekk med Slettnes fyr på Norkynnhalvøya. Men det kan være hvilket som helst annet rundt fyr. Bildet er mest sannsynligvis tatt i Øst-Finnmark. Den tidligere eieren av bildet var norsk soldat i Finnmark våren 1945. Han var blant annet på Sørøya i Vest-Finnmark.

For å få klarhet i hvilket fyr dette har vært tok jeg kontakt med Gamvik kystmuseum.

Min e-post 6.november 2013:
Hei.
Jeg har lagt ut noen bilder fra krigen på min blogg. Et av bildene viser et
rundt fyr. Fyret er sterkt skadet. Er det Slettnesfyr?

Svar fra avd. leder/Konservator Torstein Johnsrud 7.november 2013:
Hei Kyrre,
Det er ganske riktig Slettnes fyr. Tyskerne fikk det så travelt da de skulle
sprenge at de ti nederste ringene ble stående igjen, og det nye fyret ble
derfor gjenreist oppå det gamle. Slettnes er det eneste fyrtårnet i
støpejern i Finnmark i dag – alle de andre ble gjenreist i betong.

Jeg har lagt ut flere bilder på min blogg :)

Flere bilder

Litt flere bilder

Haralds blogg