Viser arkivet for stikkord kirkenes

Kirkenes

På vår årlige tur i Berlin blir det gjerne til at jeg kikker i husets bibliotek. Vi leier leilighet i Berlin og bor stort sett på samme sted hvert år. Denne gangen fant jeg ei lita bok med dikt og tegninger i bokskapet som var av interesse.

Tekstene var skrevet av Flieger Philipp Krämer og tegningene var av Flieger J Heinrich Höhl og Funker Albert Richter.
Det lille heftet var utgitt av Luftgaukommando Norwegen i 1941.

Det var også en dedikasjon i boka som noen sikkert greier å tyde – ganske spesielt å finne en slik bok så mange år etter krigen.
Personene nevnt over hadde tydligvis en sterk tilknytning til Kirkenes og spørsmålet blir da hvordan gikk det med med?

Aktiviteter etter krigen

Sangerstevne i Kirkenes 1947

Foreningslivet i Finnmark sto seg sterkt etter krigen, dette har desverre tapt seg noe.
Det var vel kor på hvert et ness. Så også i Gamvik.
Legger ut 2 bilder fra Kirkenes ca.1947 tror jeg. Vet noen det eksakte årstallet er jeg takknemlig.
Har også bilder av 2 korprogram, visst noen vet om de hører til korstevnet i Kirkenes ser jeg fram til å få svar.
Har også vært interessant å vite noe om bygningen konsertene er holdt på.

Alle kommentarer mottaes med takk.

Lasse Lydersen

Sangerstevne2 — Konsert

Program 2

Program