Viser arkivet for stikkord dikt

Kirkenes

På vår årlige tur i Berlin blir det gjerne til at jeg kikker i husets bibliotek. Vi leier leilighet i Berlin og bor stort sett på samme sted hvert år. Denne gangen fant jeg ei lita bok med dikt og tegninger i bokskapet som var av interesse.

Tekstene var skrevet av Flieger Philipp Krämer og tegningene var av Flieger J Heinrich Höhl og Funker Albert Richter.
Det lille heftet var utgitt av Luftgaukommando Norwegen i 1941.

Det var også en dedikasjon i boka som noen sikkert greier å tyde – ganske spesielt å finne en slik bok så mange år etter krigen.
Personene nevnt over hadde tydligvis en sterk tilknytning til Kirkenes og spørsmålet blir da hvordan gikk det med med?